EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

2023 förnyas den gemensamma jordbrukspolitiken i hela EU. Målet är att ge medlemsländerna bra förutsättningar att hantera de utmaningar som jordbruket och landsbygderna står inför. Den 28 oktober godkände EU-kommissionen Sveriges förslag till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nu kan arbetet med förordningar och föreskrifter avslutas så att reglerna kan träda i kraft vid årsskiftet och stöden öppnas för ansökningar.

Den strategiska planen för Sverige fokuserar på miljö och klimat samtidigt som förutsättningarna för konkurrenskraft ska stärkas genom satsningar på unga, kunskap, samarbete och innovationer.

Viktiga nyheter

  • Ettåriga miljö- och klimatersättningar som går att kombinera efter förutsättningarna på gården.
  • Höjda ersättningsnivåer för flera miljöersättningar.
  • Stödrätterna tas bort och behövs inte längre för att få gårdsstöd.
  • Satsning på unga lantbrukare så att det blir enklare att starta eller ta över ett lantbruksföretag.
  • Ny teknik för uppföljning av jordbruksmark som alla länder i EU ska använda.
  • Investeringsstöd som inriktas på konkurrenskraftigt jordbruk, vattenvård och att minska miljö- och klimatpåverkan.
  • Grundvillkor ersätter tvärvillkoren.
  • Leader, som är en viktig metod för landsbygdsutveckling, kommer att finnas i hela landet.

Om strategiska planen 2023 -2027 Länk till annan webbplats.

Om stöden till jordbruket och landsbygden 2023-2027 Länk till annan webbplats.