Landsbygdsveckan - Ny nationell arena för landsbygdsutveckling

Landsbygdsveckan är ett helt nytt initiativ och riktar sig till alla som tycker att landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset. Tillsammans skapar vi en ny nationell arena för alla som vill sätta fokus på landsbygdernas roll i en hållbar samhällsutveckling.

Den 2-7 maj 2023 arrangeras Landsbygdsveckan som är ett initiativ från Tillväxtverket, SLU och Landsbygdsnätverket. Genom fysiska eller digitala aktiviteter över hela landet vill vi sätta landsbygdernas betydelse för samhällets utveckling på kartan.

Arrangera evenemang under Landsbygdsveckan

Landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset och vi hoppas att du som är engagerad i landsbygdernas hållbara utveckling vill vara med och arrangera evenemang under Landsbygdsveckan. Tanken är att vi bygger programmet tillsammans och synliggör det på landsbygdsveckan.se. Vi står för den digitala arenan, du bidrar till innehållet, och tillsammans skapar vi Landsbygdsveckan 2023. Genom att samla oss på en gemensam plattform vill vi öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.

Landsbygdsveckan.se Länk till annan webbplats.