Tre nya projekt inom Sverige - Norge programmet

28 september beviljade programmets övervakningskommitté tre stycken nya projekt som beviljades ett totalt EU stöd med 1 005 538 euro samt 369 241 euro från norska statliga IR-midler.

Ett exempel på projekt som beviljades är

ExpandE

Detta projekt kommer arbeta med att förbättra förutsättningar för ung som är långt från arbetsmarknade att bli anställningsbar på andra sidan gränsen. Detta ska göras genom digital arbetsplatsutbildning, studiebesök och praktik över gränsen. Projektet kommer även att utbilda unga i entreprenörskap på båda sidor av gränsen.

Vill ni läsa mer kring det tre nya projekten så finner ni mer information här Länk till annan webbplats.