Nya finansieringsmöjligheter via Svenska Institutet

Är du en organisation inom offentlig, privat eller ideell sektor baserad i Sverige? Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap?

Svenska Institutet Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

Det finns två olika typer av bidrag: såddfinansiering och samarbetsprojekt.

Såddfinansiering

Såddfinansiering syftar till att lägga grund för samarbete. Projekt kan till exempel använda såddfinansiering för att:

  • Förbereda ansökningar om ny finansiering (främst EU)
  • Utarbeta koncept och identifiera partners för framtida samarbete

Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 400 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 15 månader från projektstart.

Samarbetsprojekt

Finansiering för samarbetsprojekt i syfte att vidareutveckla samarbeten. Projekt kan till exempel:

  • Bygga nätverk och plattformar
  • Utveckla och testa modeller och metoder
  • Ge input till policy och strategi
  • Bygga/sprida kunskap och kompetens

Detta är större projekt som ska bidra till fördjupat, långsiktigt samarbete. Du och dina samarbetsparter kan ansöka om upp till 1 000 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 24 månader från projektstart.

Här finner du ytterligare information kring programmet. Länk till annan webbplats.