De första projekten inom nya Aurora programmet är nu beviljade.

Nu har det nya Interreg Aurora programmet godkänt de första projekten. De två styrkommittéerna för delområde Sápmi och delområde Aurora har träffats den 22-23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt finansierade av programmet.

Styrgruppen för delområde Sápmi godkände två förstudier. En av förstudierna syftar till att stärka kunskaper och färdigheter i utveckling av digitala spel på samiska språk. De digitala spelen ska kunna användas i undervisning om Sápmi, de spelar även en viktig roll i att överföra traditionell samisk kunskap. Det andra godkända projektet ska bidra till att vitalisera det skoltsamiska språket och kulturen.

Styrgruppen för delområde Aurora godkände flera intressanta projekt som leds av forsknings- och utbildningsinstitutioner inom programområdet. Ett av de godkända projekten ska etablera en gränsöverskridande samarbetsplattform inom hållbart byggande, mellan akademi, mindre byggföretag samt byggindustri. Styrkommittén beslutade också att finansiera övervakning och återställande av biologisk mångfald på grunda bottnar i norra Bottenviken.

Sammanlagt beviljades 27 nya projekt och 21 miljoner euro beviljades i EU-stöd.

Mer information finner du här. Länk till annan webbplats.