18 nya projekt inom Öresund-Kattegat-Skagerrak

Intresset för att lösa gemensamma samhällsproblem i södra Skandinavien är stort och programmet har nu beviljat nya 18 projekt för att lösa gemensamma utmaningar under de kommande åren.

Sammanlagt tilldelas de 18 projekten 37,7 miljoner euro i EU stöd. Projekten finns inom alla programmets fyra insatsområden. 10 projekt inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap, 5 projekt inom Grön omställning, 2 projekt inom Transport och mobilitet, samt 1 projekt inom insatsområdet Gränslös arbetsmarknad.

Allt detta står klart sedan programmets styr- och övervakningskommittéer har sammanträtt för att bedöma projekten.

Ytterligare information kring de beviljade projekten kan du hitta här. Länk till annan webbplats.