31 nya projekt inom Central Baltic

Som ett resultat av den första utlysningen valde den 20 december 2022 programmets övervakningskommitté ut 31 projektidéer för finansiering. Dessa projekt kommer nu att börja arbeta för att lösa gemensamma problem och och utmaningar.

Det sammantaget resulterade av den första utlysningen har resulterat i 32 nya gränsöverskridande projekt (ett litet projekt och 31 reguljära projekt). Dessa är de första som nu ska genomfördes i Central Baltic-programmet 2021-2027 inom områdena affärsutveckling, miljö och resursanvändning, sysselsättningsmöjligheter och offentliga tjänster.

Av programmets totala budget på 118 miljoner euro har programmet nu beviljat 43 miljoner euro i EU stöd till nya projekten i den första utlysningen.

Mer information kring resultatet av den första utlysningen finner du här. Länk till annan webbplats.