Stöd till lantrasföreningar som bevarar hotade fjäderfäraser

Du som har en lantrasförening kan få projektstöd för att bevara hotade raser av fjäderfä. Du kan söka stödet mellan den 25 januari 2023 och den 22 februari 2023.

Du kan få stöd för olika sätt att arbeta med bevarande av hotade husdjursraser:

  • Skapa och upprätthålla härstamningsregister
  • Stambokföring
  • Transport av genetiskt viktiga djur för avel mellan besättningar
  • Genbanksverksamhet, dock ej stöd till djurägare som håller fjäderfä i genbank
  • Hälsofrämjande åtgärder inom rasen
  • Främja avelsverksamhet genom exempelvis informationsinsatser
  • Kartlägga viktiga egenskaper för rasen
  • Information, utbildning, och rådgivning för att bevara, nyttja och utveckla hotade raser

Utlysningen avser verksamhet under åren 2023 till och med 2025. Sök senast den 22 februari.

Läs mer om stödet och hur du söker på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.