Årets ansökan om jordbrukarstöd har öppnat

Den 9 februari öppnade årets ansökan om jordbrukarstöd, den så kallade SAM-ansökan. Sista dag att söka är den 13 april. 2023 är starten på en helt ny jordbrukspolitik som ska gälla de kommande fem åren.

Jordbrukarstöden är viktiga för svenskt lantbruk ur flera aspekter. Dels spelar de en viktig roll för att vi ska kunna hantera utmaningar som klimatförändringar och hotad biologisk mångfald. Miljön och klimatet har en tydlig roll i jordbrukspolitiken och flera av stöden är utformade för att stödja miljömålen, exempelvis genom att minska kväveläckage och binda kol i marken. En annan aspekt är jordbrukets ekonomi, att vi vill ha en konkurrenskraftig, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelsförsörjningen.

– Utöver lantbrukets arbete för att förbättra miljö och klimat så behövs insatser för att stödja ett konkurrenskraftigt och lönsamt jordbruk. Jordbrukarstöden är en viktig del i att ge våra svenska lantbrukare bättre möjlighet att leverera hållbar mat även i framtiden och bibehålla en robust livsmedelsförsörjning såväl i goda tider som i kris, säger Peter Krause, sektionschef på jordbrukarstödssektionen.

Nyheter i årets ansökan

Då vi går in i en helt ny period för jordbrukspolitiken är det också en del som är nytt. Bland annat finns det nya ettåriga ersättningar att söka.

  • Ersättningar för fånggröda och vårbearbetning i nitratkänsliga områden med syfte att minska kväveläckage, samt odling av mellangröda för att lagra kol i marken.
  • Ersättning för planering av precisionsjordbruk, för att minska risken för att näringsämnen och växtskyddsmedel ska läcka ut i våra vattendrag.
  • Ersättning för ekologisk produktion. Detta var tidigare två olika ersättningar, en för att ställa om och en för att producera ekologiskt. Från och med i år slås dessa ersättningar ihop till en ettårig ersättning.

En annan nyhet är att det som tidigare kallades tvärvillkor nu heter grundvillkor. De flesta grundvillkoren är oförändrade jämfört med tvärvillkoren. Men det finns en del nyheter att ha koll på.

Grundvillkor Länk till annan webbplats.

Det finns också större möjligheter för lantbrukare att ändra i sin ansökan från 2023. Det beror på att Jordbruksverket och länsstyrelserna regelbundet kommer att använda satellitbilder för att följa upp all jordbruksmark i Sverige, och se så att de uppfyller vissa grundläggande krav för att ge rätt till stöd. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter som man har lämnat i sin ansökan kommer vi att informera lantbrukaren. Denne får då möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Uppföljning av jordbruksmark med digital teknik Länk till annan webbplats.

Sök senast den 13 april

Årets ansökningsperiod är 9 februari till och med den 13 april. Det går att lämna in sin ansökan även efter den 13 april, men då minskar stödet med 1 procent per dag som ansökan är försenad. Kommer ansökan in efter den 8 maj så kan man inte få något stöd.

För dig som söker jordbrukarstöd Länk till annan webbplats.

Viktiga nyheter i jordbrukarstöden 2023 Länk till annan webbplats.