25 miljoner kronor för att stärka svenskt vattenbruk inför klimatförändringar

Jordbruksverket utlyser nu 25 miljoner kronor till projekt som på olika sätt kan bidra till vattenbruksföretagens förmåga att möta klimatförändringar. Därmed ska konkurrenskraften stärkas för den svenska vattenbruksnäringen.

Från den 15 februari till den 15 april finns 25 miljoner kronor att söka för projekt som bidrar till att anpassa vattenbruket inför klimatförändringar. Det kan till exempel handla om att utveckla eller pröva produkter, tekniker och processer som stärker vattenbruksföretagens möjligheter att fortsätta producera sjömat även vid förändringar i klimatet.

– Det handlar om att stärka konkurrenskraften för de blå näringarna, och därmed öka förutsättningarna för att vi får mer svenskproducerad sjömat. Det är viktiga mål för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, säger Cecilia Landström, ställföreträdande enhetschef på Jordbruksverket.

Utlysningar av pengar är en ny metod för stöd inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Syftet med utlysningar är dels att kunna styra stödmöjligheter till områden där vi ser att det finns ett behov och dels att bättre kunna styra mot de politiskt satta målen i programmet.

– En utlysning innebär att vi avsätter pengar för mer riktade insatser inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Syftet är att utveckla det svenska vattenbruket och yrkesfisket över tid. Utlysningar är öppna under en avgränsad tidsperiod, säger Cecilia Landström.

Läs mer om den aktuella utlysningen Länk till annan webbplats.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021 - 2027