Halv miljard till goda idéer för de gröna näringarna

Nu finns över en halv miljard kronor att söka för innovationsprojekt inom jordbruk, trädgård och rennäring. För den med rätt idé och rätt partners finns möjlighet till full finansiering.

– Det är många personer i de gröna näringarna som bär på goda idéer och det här stödet är en unik chans att förverkliga dem. Upplägget är mycket förmånligt eftersom du kan få 100 procents täckning för lönekostnader, inköp, deltagande vid mässor och andra liknande utgifter, säger Arne Bergh, ansvarig för innovationsstödet EIP på Jordbruksverket.

Gynnar samarbeten

European Innovation Partnership, EIP, är ett program som EU-kommissionen har skapat för att gynna innovationer och få fram nya produkter, tjänster och metoder i primärproduktionen.

Tidigare har projekt om allt från svampprotein och könssortering av ägg till digital stängselövervakning och algbaserat fodertillskott fått finansiering. Nu öppnar ansökan för nya projekt och sammanlagt ska 525 miljoner delas ut fram till 2027.

En bärande idé är att stödet ska gynna samarbeten och partnerskap mellan rådgivning, forskning och företagande inom primärproduktion.

– Syftet är att resultaten ska spridas och att innovationerna ska komma till bredare användning och inte bara stannar i ett bolag. Vi vill att det ska ske ett kunskapsutbyte och gynna samverkan mellan olika parter, säger Arne Bergh.

Introduktionsstöd

För den som är i inledningsfasen av ett innovationsprojekt finns ett introduktionsstöd på 80 000 eller 120 000 kronor. Tanken är att ge möjlighet att göra en förstudie och bilda en innovationsgrupp för att sedan kunna gå vidare med en regelrätt EIP-ansökan.

– Om man är i början av sitt projekt, kanske bara på idéstadiet, så finns en databas där man kan ta del av tidigare projekt som har beviljats stöd. Tanken är dels att skapa inspiration och hitta möjliga samarbetspartners, dels ge en möjlighet att kontrollera om någon har gjort något snarlikt i Sverige eller i utlandet, säger Arne Bergh.

Fakta Innovationsprogrammet EIP-Agri

Syftet med innovationsstödet är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. Stöd kan exempelvis ges till en ny produkt, en ny metod, en ny form av tjänst, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera arbete. 525 miljoner kronor har avsatts till satsningen inom strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023-2027. Det är Jordbruksverket som administrerar och fattar beslut om stödet. Ansökningar kan göras löpande, men beslut fattas fyra eller fem gånger per år.

Stöd för innovationsprojekt Länk till annan webbplats.

Databas med svenska innovationsprojekt Länk till annan webbplats.

Landsbygdsnätverkets innovationssupport Länk till annan webbplats.