Utvärderare mot Kolarctic CBC 2014 - 2020 programmet

Förvaltande myndighet för Kolartic programmet har påbörjat processen att utse utvärderar av programmet 2014 - 2020.

Förvaltningsmyndigheten för Kolarctic CBC 2014-2020-programmet letar nu efter en oberoende utvärderare av programmet.

Utvärderingen görs för att ge en övergripande oberoende bedömning av effektiviteten och effekterna av genomförandet av programmet.

Mer information kring denna upphandling publiceras i det finska offentliga upphandlingssystemet HILMA, på denna länk:

Hilma - Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi) Länk till annan webbplats.