13 nya små projekt inom Östersjöprogrammet

Under övervakningskommittémöte den 19-20 april i Malmö beslutades att finansierar 13 stycken nya små projekt. Projekten finns inom alla programmets prioriteringar.

Av totalt 41 ansökningar beslutades att finansiera 13 stycken små projekt med totalt 5 miljoner euro i EU stöd från programmet.

Projekten kommer bland annat att hjälpa till att minimera psykosociala risker på en arbetsplats, förbättra strand och kustförvaltning, stärka incitamenten för att minska elförbrukningen och främja cykelinfrastrukturen.

Läs mer kring övervakningskommittémöte och de nya projekten här. Länk till annan webbplats.