Nya projekt inom Norra Periferin och Arktis

Programmets övervakningskommitté har godkänt 6 nya projekt i den andra ansökningsomgången för Interreg Norra Periferi och Arktisprogrammet 2021-2027-programmet.

Av 9 inlämnade projektansökningar godkändes 6 projektansökningar och mer än 5 miljoner euro beviljades i EU stöd. Detta medför att det totala finansieringsåtagandet för alla typer av projekt inom programmet uppgårtill 13 miljoner euro, eller 28 % av den totala programbudgeten för projekt.

Tre projekt godkändes under prioritet 1 - Innovationskapacitet, två under prioritet 2 - Klimatförändringar och resurstillräckning. För första gången har ett småskaligt projekt godkänts under Prioritet 3 – Samarbetsmöjligheter: projektet heter Arctic Stem Communities.

Mer information kring dessa projekt och beslut finner du här. Länk till annan webbplats.