Interreg Sverige-Norge godkände 7 nya projekt

Sammanlagt får sju projekt i delområdena Nordens Gröna Bälte och Centrala Skandinavien drygt 5,4 miljoner euro i stöd från Interreg Sverige-Norge-programmet.

Detta står klart efter att möten i styrkommittéerna har genomförts i båda delområdena, där beslut fattades för samtliga projektsöknader vid utlysningstillfälle 3.

Det samlade värdet för de sju gränsöverskridande projekten uppgår till drygt 9,5 miljoner euro. Två av projekten tillhör delområdet Nordens Gröna Bälte, medan de resterande fem projekten hör hemma i delområdet Centrala Skandinavien.

Du kan läsa mer om dessa projekt här Länk till annan webbplats.