16 nya projekt inom ÖKS

Interreg ÖKS beviljar 329 miljoner kronor till 16 nya projekt som går över gränsen

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har beslutat att ge 28,2 miljoner euro – motsvarande 329 miljoner svenska kronor – till 16 samhällsutvecklande projekt över de svenska, danska och norska gränserna. Flera av dem ska ta sig an utmaningar inom hälso- och sjukvården.

Projekten får EU-pengar från Interreg ÖKS för att lösa viktiga samhällsproblem genom samarbete över gränserna i södra Skandinavien. Av programmets ursprungliga pott på 140 miljoner euro – motsvarande 1,6 miljarder svenska kronor – får projekten sammanlagt 28,2 miljoner euro i finansiering.

Elva regioner i Sverige, Danmark och Norge har identifierat olika gemensamma samhällsproblem och tagit fram fyra insatsområden som lösning på dessa. Dessa ligger till grund för vilka projekt som får finansiering av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

– Insatsområdet som kallas Innovation och entreprenörskap har visat sig särskilt populärt att söka medel inom, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

10 av de 16 beviljade projekten ska ta sig an samhällsproblem inom just Innovation och entreprenörskap. Flera av dem har fokus på att kapa vårdköer, bättre kunna ställa diagnoser och effektivisera olika delar av hälso- och sjukvården.

– Det är flera projekt som ska jobba med hälsoinnovationer. Det kan handla om att med digitala verktyg effektivisera vårdkedjan, minska onödiga sjukhusbesök och snabba på innovationstakten. Det rör bland annat ofrivillig barnlöshet, journalsystem, kroniska sjukdomar och dialys för njursjuka, säger Magnus Schönning.

Utöver innovationsprojekten beviljar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansiering till två projekt inom insatsområdet Grön omställning, tre inom Transport och mobilitet, samt ett inom Gränslös arbetsmarknad.