Strategi för minskade utsläpp hjälper skånska städer att bli klimatneutrala

Startbild för programserien Smart regions på nyhetskanalen Euronews

Sju kommuner i södra Sverige, däribland Malmö och Lund, har arbetat för att minska utsläpp av koldioxid i transporter. Nu har nyhetskanalen Euronews uppmärksammat projektet med en film i serien "Smart regions".

Sju kommuner i södra Sverige, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, har arbetat för att minimera fossila bränslen som bensin, olja och naturgas.

– Vi har  minskat  utsläppen av växthustgaser med 73 procent under sju år. Det är ett fantastiskt resultat, säger Johannes Elamzon, som är projektledare, i filmen

Att minska utsläppen av koldioxid i transporter har varit EU-projektets högsta prioritet. Ett exempel är Lunds kommun  som tagit fram ett helt nytt system för tjänsteresor. Stadsanställda har nu tillgång till en grön fordonsflotta via ett bokningssystem. Andra kommuner som deltagit i projektet har satsat på värme, transport och byggande.

- Projektet har uppnått fina resultat och tack vare det finns nu metoder och verktyg som andra kommuner kan ta del av. Kommunerna har också kunnat ge andra kommuner draghjälp at utveckla sig i samma riktning, säger Johanna Wahn programansvarig för Regionalfonden i Skåne-Blekinge.


Ta del av avsnittet ur serien ”Smart regions” på nyhetskanalen Euronews ( på engelska - Länk till annan webbplats.In Sweden cities cooperate to become climate neutral with fossil-free energy Länk till annan webbplats.

Ta del av nyhet på EU-kommisisionens webbplats ( på engelska) -Smart Regions: In Sweden, cities are on track to become climate-neutral with a fossil fuel-free strategy (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Ta del av metodstödet som kan göra din kommun fossilbränslefri Länk till annan webbplats.

Fakta om projektet

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne har fått finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Finansiering från Regionalfonden har bidragit till målet om en ökad energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentlig sektor.