Nya projekt inom Central Baltic programmet

Vid övervakningskommittémöte 8 - 9 juni 2023 beslutades det att finansierar ytterligare projekt in programmet

Inom ramen för andra utlysningen har 5 små projekt beviljats medel och 24 större projekt går vidare till andra steget av ansökningsprocessen. De slutliga besluten för större projekt sker 6 - 7 februari 2024. Ytterligare information kring dessa projekt kan du finna här. Länk till annan webbplats.

Det går även att följa varje enskilt projekt på Project webspace Länk till annan webbplats. där det finns information om förväntade resultat, budget och partners. Projekten kommer själva att lägger upp information om genomförandet och projektaktiviteter under projektets gång.