Nya projekt inom Östersjöprogrammet

Vid övervakningskommittemöte 19 - 20 juni i Stockholm beslutade övervakningskommittén om finansiering av 24 nya projekt.

Totalt beviljades 24 nya projekt och 65,7 meuro i EU stöd tilldelades dessa projekt. 5 svenska lead partners och 44 svenska projekt partners finns med bland de beviljade projekten.

Dessa projekt återfinns i programmet prioritet Innovativa samhällen, Vattensmarta samhälle och Klimatneutrala samhällen och alla dess specifika mål. Projekten ska nu bland annat arbeta med att stärka resiliensen inom musikindustrin, arbeta med utmaningar inom turismindustrin och säsongsvariationer i landsbygds och kustområden. Arbeta med utmaningar kring att förnya och förbättra digitala sjökort, ta fram riskhanteringsverktyg för myndigheter att minska skadorna på miljö och människor i samband med sjöfartsolyckor. Förbereda och titta på möjligheterna för vätgasflyg och strukturer kring detta.

Lite mer information kring dessa projekt och information kring övervakningskommittémötet finns att läsa här Länk till annan webbplats..