Nya projekt beviljade i Auroraprogrammet

22 nya projekt i programmet.

De två styrkommittéerna för delområde Aurora och delområde Sápmi träffades den 14–15 juni i Vasa Finland för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt i nordligaste Europa och Sápmi. I den andra ansökningsgången godkändes 22 projekt som tillsammans tilldelades mer än 13 miljoner euro i EU stöd.

Styrgruppen för delområde Sápmi godkände tre projekt. Projektet Girku SOS ska arbeta med att främja psykisk hälsa i Sápmi. Veronika Håkansson, ordförande för styrkommittén för Sápmi framhåller att de godkända projekten kommer att stärka det samiska samhället.

Styrgruppen för delområde Aurora godkände projekt inom alla fyra programprioriteringarna. Styrkommittén beslutade att utse programmets första projekt som benämns "Operations of Strategic Importance". Syftet är ge projekten en ökad synlighet för allmänheten och visa på hur EU-finansierade projekt kan gynna människors dagliga liv.

Ett av projekten är Our Precious Transboundary Waters. Finska och norska myndigheter kommer att samarbeta över gränserna med vattenförvaltning och bevarande av biologisk mångfald i Tana och Neiden älvar. De övriga projekten som utsetts till ”Operations of Strategic Importance” kommer att samarbeta över gränserna med att:

- öka kapaciteten hos det samiska civila samhället i nationella, regionala och lokala processer.
- utveckla hållbar och kostnadseffektiv rening av PFAS-förorenat grundvatten
- ökad konkurrenskraft för företag inom rymdindustrin
- regenerativ turism för en hållbar utveckling i lokalsamhällen

Mer info på www.interregaurora.eu Länk till annan webbplats.