Stöd till kontroller och tillsyn har bidragit till att främja den gemensamma fiskeripolitikens regler

I havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 har det gått att söka stöd för att genomföra kontroller och tillsyn av fiske samt för att inrätta skyddade områden i havsmiljö. I en ny utvärdering har Sweco på uppdrag av Jordbruksverket undersökt hur stöden har bidragit till de målen i programmet.

Rapporten behandlar två områden. Den första delen handlar om stöd till kontroll och tillsyn av fiske och den andra om stöd för att inrätta skyddade områden i havsmiljö. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om hur stöden bidragit till att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler samt av en integrerad havspolitik.

Utvärderingen baseras på dokumentstudier och registerdata samt intervjuer med personal på Jordbruksverket, Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer om utvärderingen och rapporten på bloggen programmen ochh pengarna Länk till annan webbplats.