Brist på rätt kompetens fortfarande största hindret för tillväxt i företagen

Trots nedgången i svensk ekonomi är tillgången på lämplig arbetskraft fortfarande det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet.

Kompetensbristen är störst i branscherna Tillverkning samt Transport och magasinering. Företagen i Norrlandslänen upplever också större problem än övriga Sverige.

Drygt tre av tio företag uppger att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft eller kompetens och att det är ett stort hinder för företagets tillväxt. Andelen har minskat något sedan tiden före coronakrisen, men ligger trots nedgången i ekonomin fortfarande på en mycket hög nivå. Svårast är det inom branscherna Tillverkning och Transport och magasinering. Även inom Hotell och restaurang är andelen företag som har svårt att hitta rätt personal hög, vilket troligtvis beror på att många anställda lämnade restaurangbranschen under pandemin.

Geografiskt sett finns flest företag som ser bristande tillgång till lämplig arbetskraft som ett mycket stort tillväxthinder i Norrbottens, Västernorrlands, Västerbottens och Dalarnas län.

Fortsätt läsa artikeln på Tilllväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Till undersökningen Företagens villkor och verklighet 2023. Länk till annan webbplats.