Nya projekt ska stärka det skandinaviskt samarbete

Total 13 nya projektansökningar har inkommit till programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak. 6 projektansökningar inom området Innovation och Entrepenörskap och lika många inom området Grön omställning. En projektansökan har inkommit inom Transport och mobilitet.

ÖKS

Projekten har sökt om cirka 19 miljoner euro i finansiering, motsvarande cirka 227 miljoner svenska kronor.

– Vi ser färre ansökningar inom Innovation och entreprenörskap än vad vi har sett tidigare. Det kan nog förklaras med att delar av innovationspotten har varit stängd under den här ansökningsomgången, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Fyra projekt har ansökt om norsk finansiering och samtliga finns inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap.

– Det är en minskning gentemot den förra ansökningsomgången där vi hade ansökningar från norska aktörer inom alla fyra insatsområden. Men budgeten från den norska staten är mindre än EU-budgeten som gäller för Danmark och Sverige, så det är inte överraskande, säger Magnus Schönning.

Projektansökningarna kommer nu att bli bedömda av programmet och myndigheter i Sverige, Danmark och Norge. Slutgiltiga beslut om vilka projekt som får finansiering kommer programmets övervakningskommitté att fatta i december 2023.