Ökad omvärldskoll hos småskaliga mathantverks- och livsmedelsföretag

Nu finns det möjlighet att lämna in anbud till en upphandling om trender och transformativa förändringar, nya sätt att tänka och göra, för småskaliga mathantverks- och livsmedelsföretag. Uppdraget ska öka kunskapen för vad i omvärlden som påverkar förutsättningarna samt framtidsberedskap för ett långsiktigt hållbart företagande.

Upphandlingen är en del av landsbygdsprogrammet och den nationella livsmedelsstrategin 2030 där ett av målen är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedelskedja som ökar produktionen, stärker konkurrenskraften och lönsamheten. Målgrupperna är svenska småskaliga mathantverks- och livsmedelsföretag på landsbygden.

– Omvärlden är föränderlig och målet med upphandlingen är att ge insikter om hur man anpassar verksamheten efter förändringar så att verksamheten blir långsiktigt hållbar, säger Malena Bathurst, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

Resultatet av upphandlingen är en ökad kunskap och förståelse för vilka trender som påverkar målgrupperna samt rekommendationer för förflyttning till ett långsiktigt hållbart företagande.

Sista dag att lämna anbud för upphandlingen är den 8 november.

Jordbruksverkets aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats.