Interreg South Baltic

Den andra utlysningen för genomförandeprojekt stängde 5 december och totalt inkom 43 ansökningar till programmet. Mest populärt var insatsområdena kring att främja hållbar besöksnäring och grön omställning till förnybar energi. Svenskt deltagande återfinns i 30 projekt och 4 projekt med svenskt ledarskap.

Nya projekt interreg South Baltic

Totalt har dessa 43 projekt sökt EU stöd för 62 miljoner euro och beslut om finansiering av projekt kommer att tas vid övervakningskommittémöte i Litauen 18 april 2024.

Se mer information på Interreg South Baltic programmets hemsida. Länk till annan webbplats.

Den första utlysningen för småskaliga projekt kommer att öppna 22 februari och vara öppen till och med 21 mars 2024. Alla förutsättning inför denna utlysning är inte klara men förhoppningsvis kommer utlysningen vara öppen i alla programmets prioriteringar och insatsområden. Hålla utkik på www.southbaltic.eu Länk till annan webbplats. för att se uppdaterad information.

De svenska kontaktpunkterna anordnar ett digitalt informationsmöte inför den kommande utlysningen. Detta informationstillfälle är den 24 januari mellan klocka 10.00 - 11.30.

Mer information och länk till bokning återfinns i kalendarium hä Länk till annan webbplats.r.

Den tredje utlysningen för genomförandeprojekt kommer att vara öppen 25 april till 26 juni 2024. För att veta vilka prioriteringar och insatsområden som kommer att vara öppna för ansökningar, invänta information från programmet på www.southbaltic.eu Länk till annan webbplats..

De svenska kontaktnoderna erbjuder öppen konsultation på fredagar klockan 09:00 - 10:00 under pågående utlysningar. Det finns även möjlighet att boka enskild konsultation för aktörer som vill testa eller resonera kring sin projektidé.

Ta kontakt med oss svenska kontaktnoder (https://southbaltic.eu/contact-points Länk till annan webbplats.) om du har en projektidé eller om du vill veta mer om programmet!