78 nya Interreg Europe projekt godkända

Nu har det beslutats om vilka av alla projektansökningar som fått godkänt och därmed kommer att få EU-stöd.

Interreg Europe är ett samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Det handlar om att identifiera, analyser och överföra best practise för att förbättra policys inom regional utveckling.

Interreg Europes andra ansökningsomgång stängde i juni. Totalt inkom 146 projektansökningar. Programmets övervakningskommitté har beslutat att godkänna 78 ansökningar. Partners från Sverige deltar i 17 av de godkända projekten och kommer att samarbeta med partners från Europas alla hörn. Ett exempel är projektet TEXAD där Borås stad ska leda arbetet kring lösningar för cirkulär avfallshantering av textilier i europeiska kommuner.

Vilka de godkända projekten är kan du läsa om här: The second call projects are approved | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy Länk till annan webbplats.

Ny ansökningsomgång öppnar till våren

Nästa ansökningsomgång för Interreg Europe planerar att vara öppen 20 mars – 7 juni.

I samband med detta anordnar programmet ett informationsmöte i Antwerpen 20–21 mars 2024: Europe, let's cooperate! 2024 | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy Länk till annan webbplats.