Upphandling för bättre arbetsmiljö i lantbruket

Jordbruk, skogsbruk och fiske är bland de mest drabbade branscherna när det gäller arbetsskador med dödlig utgång. Det är troligt att det finns ett stort mörkertal för både arbetsskador- och sjukdomar. Jordbruksverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska arbetsskador och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Nu finns en möjlighet att lämna in anbud för att samordna och driva arbetsmiljöstrategins genomförande.

Strategin bygger på intervjuer med lantbrukare och branschaktörer samt en samhällsekonomisk analys av arbetsskador- och sjukdomar. Uppdraget ska bidra till att öka kunskapen om lantbrukets arbetsmiljöfrågor och till beteendeförändringar som leder till färre skador, sjukdomar och bättre psykisk hälsa.

Finansieras av EU

Upphandlingens budget är 47 miljoner kronor som finansieras med medel från EU. Uppdraget, som beräknas pågå i 4,5 år, handlar om att genomföra flera olika aktiviteter i hela Sverige för att förbättra arbetsmiljön inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Aktiviteterna riktar sig till företagare inom primärproduktion, främst ensamföretagare men även företagare med anställda, samt till rådgivare och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med företag i primärproduktionen.

Uppdraget ska driva strategin framåt

Det handlar om att driva strategin framåt genom att koordinera och genomföra de olika aktiviteter som strategin omfattar, fånga upp näringens behov och bedriva omvärldsbevakning säger Lina Edvardsson, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

I arbetsmiljöstrategin nämns olika insatser som kan komplettera och förstärka varandra. Aktiviteter som erfarenhetsträffar, kurser för arbetsgivare, kommunikations- och kampanjarbete.

För att aktiviteterna ska få förtroende och genomslagskraft är det viktigt att involvera relevanta aktörer som verkar inom branschen, säger Lina Edvardsson. Resultatet av strategin ska bidra till långsiktiga effekter eftersom det tar tid att driva igenom förändringar och skapa nya vanor.

Läs mer om upphandlingen hor Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.