EU ger stöd till cementindustrins omställning på Gotland

Elledningar och stolpar i solnedgång

Industrin står för en ungefär en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. På Gotland bidrar pengar från EU-fonden Fonden för en rättvis omställning till cementindustrins klimatomställning.

Pengarna ska gå till följande tre områden:

  • Forskning som främjar cementindustrins klimatomställning.
  • Stöd till koldioxidsavskiljning och lagring (CCS) i cementindustrin.
  • Förstärkning av Gotlands elnät, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra omställningen i industrin.

Fakta

För att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet, behövs klimatomställning i industrin. Finansieringen ska främja den omställning som industrierna står inför.

Mer på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.