Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet består av stöd för att utveckla ett miljö­­mässigt, ekonomiskt och socialt håll­bart fiske och vatten­bruk i Sverige. I programmet beskriver Sverige vad pengarna ska främja, vilka mål vi ska uppnå och vilka stöd som ska finnas. Vatten­bruket, det små­skaliga kust­nära fisket och miljön står i fokus.

I det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet beskriver Sverige vilka mål vi ska uppnå och vilka stöd som ska finnas. Det är ett särskilt fokus på vattenbruket, det småskaliga kustnära fisket och miljön.

Programmet ska bland annat bidra till att

  • utveckla konkurrenskraftiga och innovativa företag inom fiske och vattenbruk
  • öka kompetens hos och samarbetet mellan branschens företag, organisationer och myndigheter
  • skydda, bevara och återställa biologisk mångfald i sjöar och hav.

Programmet omfattar totalt 2,15 miljarder kronor. Pengarna kommer både från EU och från Sverige.

Programmets mål

Stöden i programmet riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU för att stödja genom­förandet av den gemen­samma fiskeri­politiken. Stöden ska också bidra till målen i EU:s strategier Den gröna given, Från jord till bord, och till målen i den svenska livsmedels­strategin.

Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet ska skapa mer­värden för samhället och stimulera utveckling mot mer ekonomiskt, socialt och miljö­mässigt håll­bara och konkurrens­kraftiga företag inom fiske, vatten­bruk och beredning. Programmet ska också bidra till biologisk mång­fald och håll­bar förvaltning av haven.

I arbetet med stöden har Sverige arbetat utifrån några väg­ledande principer:

  • mer fokuserat och färre antal stöd
  • stöden ska komplettera varandra och inte över­lappa
  • fokus på små­skaligt, kust­nära fiske och vatten­bruk
  • miljöfokus
  • hantering av exceptionella kriser
  • livsmedels­trygghet och ökat värde på produkter.

Mer information om programmet, om stöden och för kontakt

Webbplats: Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

E-post: Jordbruksverkets kundtjänst Länk till annan webbplats.

Telefon: 0771-223 223

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet i Sverige.