Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige. Det är ett nätverk med organisationer som samlar civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning och rådgivning samt myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling.

Landsbygdsnätverket i Sverige finansieras med pengar från EU-fonder.

Landsbygdsnätverkets mål är att:

  • Öka intressenternas delaktighet i landsbygdsutveckling inklusive fiskeri och vattenbruk samt lokalt ledd utveckling
  • Öka kvaliteten i genomförandet av den strategiska planen för jordbrukspolitiken samt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
  • Informera allmänheten och potentiella stödmottagare om programmens och planernas möjligheter
  • Främja innovationer

Mer information om Landsbygdsnätverket