Programmen och pengarna

Jordbruksverket har en blogg som handlar om pengarna från de EU-fonder som Jordbruksverket är förvaltande myndighet för. Där kan du på ett lättillgängligt sätt läsa om hur pengarna används. Inläggen kan handla om allt från statistik och resultat till EU-pengarnas bidrag till klimatanpassning och innovationer på landsbygden.

De som skriver bloggen jobbar med uppföljning av EU-fonderna på Jordbruksverket. Ibland bjuds även in andra att skriva. Skribenterna tar upp resultat som de själva tycker är intressanta och som förhoppningsvis även kan vara intressanta även för andra.

Mer information

Läs bloggen Programmen och pengarna. Länk till annan webbplats.

Prenumerera på bloggen

För att inte missa några inlägg, kan du prenumerera på bloggen. Det gör du i bloggens högerspalt.