Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket är det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nätverket är en plattform för att utveckla kunskaper och arbetssätt i landsbygdsutveckling och ska bidra till att nå målen med jordbrukspolitiken och havs- och fiskeripolitiken. Även landsbygdsutveckling genom Leader ingår i jordbrukspolitiken och är en del av nätverket.

I nätverket samlas representanter för organisationer från civilsamhället, näringslivet, rådgivningen, forskning och utbildning samt myndigheter. Genom att vara aktiva nätverksmedlemmar lär vi oss av varandra och samarbetar. På så vis bidrar vi tillsammans till målen för jordbruk, fiske och vattenbruk samt landsbygdsutveckling samtidigt som vi skapar mervärden för oss själva och våra egna organisationer.

Landsbygdsnätverket i Sverige finansieras med pengar från EU-fonder.

Mer information om Landsbygdsnätverket