Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. I den summan är den svenska medfinansieringen inräknad.

Programmet styr mot tydliga mål

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 ska tydligare än tidigare landsbygdsprogram styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå de övergripande målen i Europa 2020-strategin: Smart och hållbar tillväxt för alla. Förutom mål på EU-nivå finns också nationella och regionala mål som programmet ska bidra till.

Sex prioriteringar

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av 6 så kallade prioriteringar, som anger till vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring samt skogsbruk och att nya jobb skapas och utvecklas på landsbygden.

Fokusområden

Till varje prioritering finns fokusområden, sammanlagt 18 stycken. Fokusområdena beskriver olika delar av prioriteringarna mer detaljerat. För det svenska landsbygdsprogrammet har regeringen valt att använda 15 av 18 fokusområden. De stöd och ersättningar som går att söka ska passa in i minst ett av de 15 fokusområdena.

Mer information om landsbygdsprogrammet, om stöd och ersättningar och för kontakt

Webbplats: Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

E-post: kundtjänst Länk till annan webbplats.

Telefon: 0771-223 223

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet i Sverige.