Tack för att du deltar med din EU-finansierade satsning!

Med hjälp av er projektägare och företagare hoppas vi kunna visa på en bredd av EU-finansierade satsningar med aktiviteter i hela landet. Kampanjen kommer att pågå under september 2020 med olika typer av aktiviteter med era satsningar som utgångspunkt.

illustration mitt europa

Vad innebär kampanjen?

Stödmottagarna är kärnan i kampanjen. Med er hjälp vill vi lyfta fram och visa hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt. Du som deltagare får möjligheten att visa omvärlden din satsning och dela resultaten med en bredare publik.

Ditt projekt eller företagssatsning kommer att få uppmärksamhet, både på lokal och nationell nivå, och ingår i kampanjens gemensamma information.

Hur kommer projektet/företagssatsningen att synas?

Samtliga deltagande projekt eller företagssatsningar kommer att presenteras på webbplatsen eufonder.se, dels med en kort presentation och länkar, och dels på en karta där projektens olika aktiviteter markeras.

Även Europeiska kommissionens webbplats innehåller information om kampanjen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi planerar också flera olika kommunikationsinsatser:

  • Pressmeddelanden på regional och nationell nivå.
  • Spridning i de förvaltande myndigheternas sociala medier så som Facebook och Twitter.
  • Information på Mitt Europas egen Facebooksida.
affisch mitteuropa

Informationsmaterial för Mitt Europa-veckan

För dig som vill ha hjälp att sprida information om din aktivitet. Informationsmaterial för Mitt Europa

Vi som arrangerar kampanjen, i samarbete med Europeiska kommissionen, är Tillväxtverket, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Landsbygdsnätverket Leader Sverige och Interregprogrammen.