Informationsmaterial Mitt Europa

Du som har anmält att du vill delta i Mitt Europa kan här nedan hämta olika typer av informationsmaterial. Materialet kan vara till hjälp när du ska sprida information om din aktivitet i exempelvis sociala medier eller när du ska bjuda in allmänheten och media att komma och besöka aktiviteten.