Jönköping

Träffa ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden i Aneby, lyssna till insikter om hur nyanlända snabbast kommer in på arbetsmarknaden eller delta i Growkomps företagsträff i Sävsjö.

Arbete för unga i Aneby

Projektet är en träutbildning för ungdomar 16-24 år som står långt från arbetsmarknaden. Utbildning, 40 veckor, för upp till 16 ungdomar i åldern 16-24 år. Träutbildningen kombineras med teori med svenska, matematik och engelska som bas. Deltagarna befinner sig i utbildningslokalen hela dagarna, såväl för teori- som praktisk utbildning.

När: 10 maj 2019, klockan 12.00 - 18.00. 11 maj 2019, klockan 10.00 - 14.00

Var: Industirgatan, Lövstaområdet, Aneby

Kontaktperson: Ola Gustafsson

Genomgång av insikter och koncept i projekt Fatta kompetensen

Projektet ska i samarbete med arbetsgivare och samarbetspartner få fram förbättringsåtgärder och metoder som leder till en effektivare matchning. På sikt bidrar projektet till kompetensförsörjningen inom olika branscher. Vi kommer bland annat diskutera yrkescafé som metod, arbetsmarknadskunskap på SFI samt hur vi arbetar med jämställdhet och tillgänglighet.

9 maj erbjuds information om projekt Fatta kompetensens insikter och resultat. Dialog kring insatser vi gjort för att nyanlända snabbare ska komma ut i arbete, bli motiverade att studera samt hitta branscher och inriktning som de vill arbeta med.

När: 9 maj 2019, klockan 10.00 - 12.00

Var: Barnarpsgatan 40, Jönköping

Kontaktperson: Malgorzata Andersson eller Jessica Garp

GROWKOMP INBJUDER TILL FÖRETAGSTRÄFF PÅ ORWAK – BEST PRACTICE

Vill du att ditt företag ska vara attraktivt, innovativt och socialt ansvarstagande? Då är du välkommen att lyssna till hur andra bolag har jobbat med dessa frågor och ta del av goda exempel. Tre av huvudleverantörerna i projekt Growkomp finns på plats och presenterar hur ditt företag kan jobba med frågorna

Growkomp syftar till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft i små och medelstora företag genom utbildning och coachning.

När: 13 maj 2019, klockan 14.30 - 17.00

Var: Svetsaregatan 4, Sävsjö

Kontaktperson: Carl-Gunnar Karlsson

Läs mer om Growkomplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster