Kalmar

Att komma tillbaka efter en sjukskrivning och att arbeta hållbart, om det handlar projektet 4-Ess

- ett av två projekt i Kalmars län som håller öppet under Mitt Europa.

Smart Industri - Kalmar län

Det övergripande syftet inom projektet är kompetenshöjning av befintlig personal i teknik- och miljöföretag i Kalmar län. Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från arbetsmarknaden, och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov.

När: 2017-11-15 till 2020-01-15

Var: Gröndalsvägen 19B, Kalmar

Kontaktperson: Anders Olofsson

4-Ess, Smart Samverkan i Småland Sydost.

Ett EU-projekt med inriktning på hållbart arbetsliv. Samverkar Smart, med arbetsmodell 4-Ess, i Småland Sydost.

När: Startade hösten 2016 och avslutas hösten 2019

Var: Badhusgatan 20, Torås

Kontaktperson: Eva-Lotta Johansson

4-Ess, Smart Samverkan i Småland Sydost

Tillsammans med EU skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom Smart Samverkan i Småland Sydost Vi är med i ett projekt som kallas 4-Ess tillsammans med Vimmerby kommun, Ljungby kommun, Region Kalmar Län, Region Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Vi arbetar samordnat över organisationsgränserna om medarbetare i kommunen riskerar eller har drabbats av ohälsa för att göra det möjligt att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning. För att ge bra stöd åt medarbetare tidigt i sjuk- och rehabiliteringsprocessen krävs god kunskap om varandras uppdrag och roller.

Vi träffas därför regelbundet och utvecklar våra gemensamma arbetsrutiner och arbetsmodell 4-Ess. Av Arbetsmiljöverket får vi god inblick i hur vi ännu bättre kan arbeta med det främjande hälsoarbetet inom Torsås kommun och stärka arbetsplatsernas egna förmåga att förebygga arbetsmiljörisker.

När: Februari 2017 och pågår till oktober 2019

Var: Allfargatan 26, Torsås

Kontaktperson: Anneli Ekström eller Mathilda Rainford

Mer om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster