Kronoberg

Hållbart arbetsliv, cirkulär ekonomi, fria konsulttimmar och effektiv matchning där nyanlända och arbetsgivare är målgrupp. Välkomna till många intressanta projekt i Kronoberg.

Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg

Projektet arbetar för att bidra till de transportpolitiska målen. Jobbar med hur verksamma personer i Kronoberg transporterar oss till och från arbetet, i tjänsten, till besöksmål och hur vi transporterar varor.

I maj kan man ta del av en utställning och föreläsning kring Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg.

När: 4 till 12 maj 2019, klockan 08.00

Var: Kyrkgatan 2, Ljungby

Kontaktperson: Maria Persdotter Isaksson

Mer om Mobilitet i Gröna Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompetens i Kronoberg

Projektet bidrar till kompetenshöjande insatser inom näringslivet.

När: 4 till 12 maj 2019, klockan 08.00 - 17.00

Var: Nygatan 20, Växjö

Kontaktperson: Alexandra Forsman

Framtid Vård och Omsorg Kronoberg

Syftet med projektet är kompetensutveckling av personal inom vård och omsorg samt öka attraktonen för yrket.

När: 4 till 12 maj 2019, klockan 08.00 - 16.00

Var: Strandvägen 8, Växjö

Kontaktperson: Alexandra Forsman

Konsulttimmen

Konsulttimmen syftar till att utveckla och stärka konkurrenskraften för Kronobergs läns alla företag med mellan 0 - 49 anställda. Detta genom att erbjuda företagen sex timmars kostnadsfri konsultrådgivning inom fyra olika områden. Ansökan sker digitalt på hemsidan.

Projektet kommer tillsammans med övriga Eu-projekt inom Region Kronoberg att visas upp genom en fysisk utställning där vi visar upp vad vi gör och har gjort inom ramen för projektet.

När: 4 - 12 maj 2019, klockan 08.00 - 17.00

Var: Nygatan 20, Växjö

Kontaktperson: Carl Rungegård

Mer information om Konsulttimmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om projekt Fatta kompetensens insikter och arbete

Projektet ska i samarbete med arbetsgivare och samarbetspartner få fram förbättringsåtgärder och metoder som leder till en effektivare matchning och som på sikt bidrar till kompetensförsörjningen inom olika branscher.

Vi kommer gå igenom yrkescafé som metod, hur vi arbetat med material till SFI, arbetsmiljö samt jämställdhet och tillgänglighet. Målgrupp är nyanlända och arbetsgivare samt att matchningen ska bli mer träffsäker för både medarbetare och arbetsgivare.

När: 9 maj 2019, klockan 10.00 - 12.00

Var: Kronobergsgatan 18, Växjö

Kontaktperson: Malgorzata Andersson eller Jessica Garp

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län - CRKKL

Tillsammans med andra EU-projekt som ägs och leds av Region Kronoberg visar projektet CRKKL upp hur vi arbetar för att stödja och ge verktyg till företag och kommuner som vill utvecklas med hjälp av cirkulär ekonomi.

Kronoberg och Kalmar läns gemensamma satsning på cirkulär ekonomi som syftar till att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

När: 4 till 12 maj 2019, klockan 08.00 - 17.00

Var: Nygatan 20, Växjö

Kontaktperson: Natalie Hafdelin

Mer information om CRKKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett EU projekt med inriktning på hållbart arbetsliv

Personalen på vårdcentralen är med i ett projekt tillsammans med kommunen som arbetsgivare, försäkringskassan och arbetsmiljöverket. Målet är minskad andel sjukskrivna, minskad tid i sjukskrivningslängd och fler friska på arbetsplatsen.

När: 4 till 12 maj 2019

Var: Kungshögsgatan 25, Ljungby

Kontaktperson: Hanna Peterson

Mer information projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster