Norrbotten

I Norrbotten är det svårt att välja bland alla intressanta evenemang. Rundtur på utställningen hos Rise Sicomp, fredagsfrukost på Piteå Science Park. Och förresten, funkar solceller i norra Sverige?

Workplace Luleås Informations- och rekryteringsdag

På Workplace Luleå’s Informations- och rekryteringsdag ställer projektet ut och visar upp hur de hittills arbetat, vilka resultaten är, modeller och metoder som används, goda exempel samt en möjlighet att träffa och diskutera med projektmedarbetare.

Det kommer att annonsera spå plats vilka arbeten projektet söker kandidater till just nu och det går att anmäla sitt intresse som arbetssökande på plats. Arbetsgivare som har rekryteringsbehov kommer också att bjudas in för att skapa möten mellan dem och projektets målgrupp, utrikesfödda som är arbetssökande i Luleå.

Det kommer finnas möjlighet att påverka och komma med feedback och förslag på aktiviteter och annat som projektet bör tänka på och dessutom kommer det bjudas på fika och tilltugg under dagen, välkommen!

När: 10 maj 2019, klockan 13.00 - 16.00

Var: Magasingatan 9, Luleå

Kontaktperson: Mattias Carlsson

Mer om Workplace Luleålänk till annan webbplats

Öppet hus med flera projekt i Piteå

Målet är en samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut inom bioinnovation i den skogliga värdekedjan i norra Sverige.

  • 09.30 - 10.30 Fredagsfrukost
  • 11.00 - 13.00 Öppet hus Acusticum, Solvåg med tipsrunda
  • 13.30 - 14.30 RISE Sicomp – visning av labb och verksamhet
  • 15.00 - 16.00 RISE ETC – visning av labb och verksamhet

När: 10 maj 2019, klockan 09.30 - 16.00

Var: Industrigatan 1, Piteå

Kontaktperson: Jeanette Petersson

Funkar solceller i norra Sverige?

Vid den unika solelanläggningen Solvåg får du möjlighet att testa dina kunskaper om om solel i en tipsrunda. Medarbetare från projektet SunCold finns på plats för att berätta om arbetet med att ta fram riktlinjer för solel i norr och om vad man ska tänka på vid solelinstallationer i kallt klimat.

SunCold tar fram riktlinjer för hur solel ska installeras i nordliga förhållanden och skapar förutsättningar för att etablera en testbädd för solel i norr. Analyser av solparker i Piteåregionen ger svar på hur solel bör installeras i kallt klimat och nordliga solinstrålningsförhållanden med ett särskilt fokus på dubbelsidiga paneler.

När: 10 maj 2019, klockan 11.00 - 13.00

Var: Snickargatan 22, Piteå

Kontaktperson: Anna Malou Petersson

Mer om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredagsfrukost på Piteå Science Park

Öppen innovation i skärningspunkter mellan branscher. Oväntade möten med andra branscher och kompetenser ger nya oväntade lösningar. Det är i skärningspunkterna som de mest innovativa idéerna hittas. Öppen innovation innebär att exponera företagets behov för att tillsammans med externa partners finna nya lösningar och idéer. Inom Intersective Innovation identifierar vi era behov för att sedan ta oss an dem tillsammans med andra regionala småföretag, entreprenörer., forskare och studenter. Vi erbjuder en verktygslåda för att bygga ett mindset i företaget, höja innovationsförmågan och jobba strategiskt med affärsutveckling och innovation.

Piteå Science Park bjuder på frukost och presenterar EU-projekten Go Cloud och Intersective innovation. Aktiviteten är en del av hela dagens utbud där Piteå Science Park samarbetar med forskningsinstituten RISE Interactive, Sicomp och ETC för att visa upp delar av våra EU-projekt.

När: 10 maj 2019, klockan 09.30 - 10.30

Var: Kunskapsallén 14, Piteå

Kontaktperson: Anna Mård eller Marcus Olsson

Composite Innovation Cluster

Skapar tillväxt inom ett kompositkluster i norra Sverige via samverkan mellan olika former av industrikunder och kompositföretag samt forskningsinstitutet Rise Sicomp.

Beskrivning av clusterinitiativet Swedish Composites Innovation Cluster och det stödjande ERUF-projektet Composite Innovation Cluster. Rundtur på utställningen hos Rise Sicomp och besök på det Industrial Makerspace som byggts upp i Kompositbyn.

När: 10 maj 2019, klockan 13.30 - 14.30

Var: Fibervägen 2, Öjebyn

Kontaktperon: Ulf Westerberg

Lär dig mer om Composite Innovation Clusterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppet hus – DesignIT

DesignIT är ett treårigt projekt som riktar sig till små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten. Syftet är att öka företagens kompetens inom innovation och forskning och att utveckla nya lösningar för digitalisering och interaktionsdesign.

Vi bjuder in till öppet hus där vi kommer att visa och berätta om vår verksamhet och ge exempel på hur vi samarbetar med företag. Besökarna får möjlighet att ta del av våra prototyper samt testa ny teknik och demos som utvecklats inom DesignIT. Vi bjuder på lunchmacka. Anmälan krävs.

När: 10 maj 2019, klockan 11.00 - 13.00

Var: Snickargatan 22, Piteå

Kontaktperson: Britta Elfving Persson

Frukostmöte i Kiruna

Välkommen på frukostmöte där Luleå tekniska universitet presenterar pågående arbete och projekt inom bland annat Artificiell Intelligens (AI), Rymdområdet och Datacenter. Bland de projekt som presenteras finns bland annat rymd-projektet Rymd för innovation och tillväxt. Projektet jobbar för att etablera Övre Norrland som Sveriges rymdregion då regionen har goda förutsättningar för att möta rymdbranschens behov: det geografiska läget i kombination med sedan länge etablerade system inom utbildning, forskning och infrastruktur. Andra projekt som deltagarna kommer att få information om är AI-projekt inom autonom styrning av höghöjdsballonger och autonoma robotgrupper för rymduppdrag. Vidare kommer ett datacenterprojekt att berätta om den snabbt växande datacenterbranschen och vilka möjligheter som detta ger i norra Sverige.

När: 7 maj 2019, klockan 07.30 - 09.30

Var: Lars Janssongatan 12, Kiruna

Kontaktperson: Marie Nolin

Mer om Frukostmötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsmöte: Datacenter

I norra Sverige ges nya innovationer kopplade till datalagring och databearbetning optimala förutsättningar att utvecklas. Ett regionalt innovationssystem för datacenterbranschen växer fram, vilket både ökar tillväxten i regionens små och medelstora företag och regionens attraktivitet för nya etableringar. Kan utvecklingen av den snabbväxande datacenterindustrin drivas från norra Sverige? Hur kan detta i så fall ske?

Projektet vänder sig till små och medelstora företag med verksamhet i Västerbotten och Norrbotten som vill utveckla, testa och demonstrera nya och förbättrade tjänster och produkter mot branschen datacenter och moln.

När: 8 maj 2019, klockan 13.00 - 15.30

Var: Björkskataleden, Luleå

Kontaktperson: Marie Nolin

Mer på projektets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gränsmöjligheter för näringslivet

Projekten berättar om deras tjänster med vars hjälp företagarna får tillgång till information de behöver för att verka i grannlandet. Nordiska gränsregionala informationstjänster har ett nätverk av myndigheter och sakkunniga som hjälper att göra rätt. Vi berättar också om resultaten våra projekt har nått.

Nordkalottens Gränstjänsts projekt har som mål att underlätta gränsöverskridande affärsverksamhet för små och medelstora företag mellan Finland, Sverige och Norge. Gränsmöjligheter är ett projekt med syftet att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige.

När: 7 maj 2019, klockan 09.00 - 12.00

Var: Storgatan 53, Luleå

Kontaktperson: Tuula Ajanki eller Mikael Sondell

Mer om Gränsmöjligheter för näringslivetlänk till annan webbplats