Västernorrland

Provkör elfordon och ta del av information om sol- och vindenergi i Ånge eller öka kunskapen om och förståelsen för nyanlända och utrikesfödda i Sundsvall.

Baspaket språk och integration

Baspaket språk och integration är ett pågående ESF-projekt med det övergripande målet att öka kunskapen om och förståelsen för nyanlända och utrikesfödda. Kommunen behöver bredda rekryteringsbasen för att ta tillvara den kompetens som finns bland nyanlända och utrikesfödda och i större utsträckning se dagens flyktingar som morgondagens potentiella medarbetare. För att underlätta detta bidrar projektet med kompetensförsörjning i form av utbildningar för kommunens medarbetare som berör integration ur flertalet olika perspektiv och nivåer.

Projektet erbjuder kompetensförsörjning i form av halvdagsutbildningar en gång i månaden mellan oktober 2018 - september 2019 för alla medarbetare inom Sundsvalls kommuns olika förvaltningar och bolag. Utbildningarna behandlar integration ur ett flertal olika perspektiv, t ex Rättighetsbaserat arbete, Migrations- och etableringsprocessen, Värdegrunder och kulturmöten i vardagen, Interkulturell kommunikation, Kommunikation över språkbarriärer, Hälsa och trauma och Socialisationsprocessen. Under hösten 2019 - våren 2020 sker fördjupade workshops för specifika förvaltningar inom områden där verksamheterna uttryckt ett behov av kompetensförsörjning.

När: Ett utbildningstillfälle i månaden från oktober 2018 till september 2019.

Var: Sundsvalls kommun

Kontakperson: Monica Nyholm

Energidagarna i Ånge

Under dagarna kan deltagare ta del av information om sol- och vindenergi, energieffektivisering och provkörning av elfordon.

När: Torsdag 9 maj 2019 klockan 13.00 - 16.00, fredag 10 maj klockan 09.30 - 16.00 och lördagen 11 maj klockan 11.00 - 14.00

Var: Medborgarhuset, Ånge

Kontaktperson: Rolf Söderlund