Västra Götaland

Här är det svårt att välja, Västra Götaland har en mängd aktiviteter att bjuda på under Mitt Europa-veckan. Hur använder man till exempel svampar för att omvandla restprodukter till mat, foder och bränsle? Projektet Ways2Taste berättar mer.

Scoot bjuder in till öppet hus

Scoot möjliggör marin forskning och innovation. Ett starkt fokus ligger på små och innovativa företag inom automation, sensorteknik, kommunikation och angränsande marina teknikområden.

Scoot vänder sig till innovatörer, företagare, forskare med idéer om marina mätningar och data från havet. De kommer kommer visa den infrastruktur och kompetens som organisationen tillgängliggör. Specifikt kommer de demonstrera marina robotar nyss hemkomna från långa uppdrag i Södra Oceanen.

När: 8 maj 2019, klockan 10.00 - 15.00

Var: Sven Källfelts gata 15, Göteborg

Kontaktperson: Torsten Linders

Watch This Space: Building Towards a Sustainable Future with SpaceTech

Come be inspired and informed about how entrepreneurs, visionaries, investors and startups are applying space-related technology to develop sustainable solutions.

När: 9 maj 2019, klockan 17.30 - 20.00

Var: Hive Workspace, Östra Larmgatan 16, Göteborg

Kontaktperson: Sammie Chimusoro

Lunchseminarier med eTeam och FRAMFOR

Enklare lunch följs av en presentation av projekten och möjligheter, utmaningar för regionen. Två parallella seminarium för projekten samt avslutande paneldebatt.

Projektet identifierar framgångsfaktorer för företagande i gränsregionen, ett samarbete med högskolan i Östfold, kommuner och näringsliv i Dalsland.

När: 6 maj 2019, klockan 13.00 - 15.30

Var: Gustav Melins gata 2, Trollhättan

Kontaktperson: Linnéa Myhrman

Öppet hus: Friska Vindar

Välkomna på Mitt Europa hos Friska Vindar som bjuder in till öppet hus tisdagen den 7 Maj i Trollhättan. Under dagen får besökarna ta del av en presentation om Friska Vindar, projektetes bakgrund, resultat och kommande implementering. Besökare får också testa medicinsk yoga tillsammans med instruktören Yvonne Alkinge.

Genusspecialist Rebecca Gardendahl som arbetar aktivt med de horisontella principerna är också på plats under dagen. Tillsammans med henne görs övningar kopplat till jämställdhet, icke- diskriminering och tillgänglighet.

När: 7 maj 2019, klockan 09.00 - 14.30

Var: Österlånggatan 47, Trollhättan

Kontaktperson: Helene Bergenhäll

Öppet hus: Ways2Taste – ett nytt sätt att återvinna restprodukter

Hur kan vi i framtiden minska avfallsmängderna och samtidigt stärka det västsvenska näringslivet? Välkommen till Högskolan i Borås den 9 maj för att ta del av resultat och framtidsplaner för projektet Ways2Taste – där vi med hjälp av svampar omvandlar restprodukter till mat, foder och bränsle. Vi berättar om möjligheter till innovation och utveckling för lokala och regionala företag, presenterar projektet och visar runt i labbet.

När: 9 maj 2019, klockan 09.00 - 12.00

Var: Allégatan 1, Borås

Kontaktperson: Patrik Lennartsson

Mer information om dagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppet hus: Svenljunga och Tranemo kommun

Under en eftermiddag öppnar vi dörrarna i de lokaler som projekt Nytänk håller till. Vi bjuder på fika, tipspromenad, tävlingar och goda samtal med projektmedarbetare, deltagare och varandra. Välkomna är alla som är intresserade av projekt som bedrivs i samverkan mellan Svenljunga och Tranemo kommun.

När: 8 maj 2019, klockan 13.00 - 17.00

Var: Stationsgatan 1, Svenljunga

Kontaktperson: Joanna Larsson

Ta reda på mer om projektenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det digitala djuret - hur skapar vi en effektiv och konsumentdriven köttproduktion

Det digitala djuret – hur skapar vi en effektiv och konsumentdriven köttproduktion är en del av slutkonferensen för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrakprojektet. Detta görs som ett samarrangemang mellan flera olika projekt som har digitalisering kopplat till animalieproduktion som fokus. För detta seminarium bygger innehållet på digital teknik och metoder för att mäta köttkvalitet. Den gällande europeiska standarden för klassificering av slaktkroppar (EUROP) omfattas inte tillräckligt av parametrar som styr mot upplevd ätkvalitet. Det behövs en mer innovativ affärsmodell med digitaliseringsstöd för att öka förutsättningarna om en högre och jämnare köttkvalitet på nöt och lamm.

När: 8 maj 2019, klockan 09.30 - 17.00

Var: Museigatan 2, Uddevalla

Kontaktperson: Ulrika Åkesson

Mer om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gröna Möten

Gröna Möten presenterar nyaste forskningen till lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna. Under enkla former möts vi i dialog kring aktuella ämnen som beror alla aktörer inom de gröna näringarna. Genom våra aktiviteter fångar vi upp ny behov inom hela värdekedjan och vi samlar snabbt experter från olika områden för att diskutera lösningar. Gröna Möten har utvecklats till att bli en viktig del i kunskapsförmedling till lantbruksföretagarledet, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtechföretag. Nu arbetar vi vidare med att sprida idén om en oberoende, lokal mötesplats för spridning av forskning och ny teknik i hela Västra Götaland med utgångspunkt i Skara. Nästa region efter Skaraborg och Sjuhärad är Fyrbodal. Där har vi nu en förstudie igång för att se till möjligheterna att etablera Gröna Möten lokalt även här.

När: 8 maj 2019, klockan 09.30 - 17.00

Var: Museigatan 2, Uddevalla

Kontaktperson: Ulrika Åkesson

Mer på Gröna Mötens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppet hus: Trappstegsmodellen

Projektet stödjer personer med funktionsnedsättning att få ett arbete med möjligheter till att bli självförsörjande. Utöver Trappstegsmodellen kommer även Startskottet, Nytänk och Frukt att informera om sin verksamhet.

När: 8 maj 2019, klockan 14.00 - 17.00

Var: Stationsgatan 1, Svenljunga

Kontaktperson: José Hernandez

Industrifrukost samt visning i miljön

Följ med på en halvdag på Assar industrial innovation arena som inleds med industrifrukost och trendspaning från Hannover mässan. Efter det kan man gå en guidad tur igenom den senaste forskningen och visning av Assar industrial innovation arena.

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 12.00

Var: Kavelbrovägen 2B, Skövde

Kontaktperson: Agneta Larsson

Mer på Assar innovations webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Catalyst – för smart och hållbar produktion

Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin.Det övergripande projektmålet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Under dagen kan besökare delta i nn worshop kring hur förändringsledning ur ett nytt perspektiv skapar förutsättningar för hållbar organisationsutveckling och förändringsarbete i industrin.

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 12.00

Var: Kavelbrovägen 2B, Skövde

Kontaktperson: Agneta Larsson

Mer information om Catalystlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information – inspiration – Innovation

De övergripande målsättningarna med ASSAR är fördelade över fyra områden: forskning, samverkan, utveckling av tillverkningsindustrin och ökat tillflöde av kunskap och kompetens till industrin. Material ConneXion är en bidragande del till detta. För tillverkningsindustrin är syftet att ASSAR bland annat ska bidra till att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag med fokus på små och medelstora företag. Arenan ska ge fler företag möjlighet och lust att delta i utvecklingsaktiviteter kopplade till projekt och tillgodose tillverkningsindustrins behov av konkurrenskraftiga lösningar inom produktionsteknik genom ett leverantörssystem. Vidare är syftet en kunskapsuppbyggnad med regional och nationell förankring.

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 12.00

Var: Kavelbrovägen 2B, Skövde

Kontaktperson: Agneta Larsson

Mer information om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Agenda 2030 genom Cirkulär ekonomi

Circular Hub Projektet för cirkulärt mode och hållbara miljöer Plattformen vill lyfta pågående projekt och forskningsmiljöer. Genom en samlad drivkraft och samordnade åtgärder kan tillväxten och kunskapen lyftas inom cirkulär ekonomi. Projektet sker i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden AB. Syfte Syftet med projektet är skapa en plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer. Plattformen ska fungera som en möjliggörare och katalysator för utveckling av textil-, inrednings-, och möbelsektorerna i Västsverige och deras värdekedjor. Särskild vikt läggs på små och medelstora företag i regionen.

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 12.00

Var: Kavelbrovägen 2B, Skövde

Kontaktperson: Agneta Larsson

Mer information om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Automation, robotisering och additiv tillverkning

Projekt Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag och deras anställda med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Digiresan stödjer små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Projektet pågår fram till januari 2021. Projektets syfte Syftet med projektet är att stärka företagens konkurrenskraft genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration under resans gång. Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger mervärde och inspiration.

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 12.00

Var: Kavelbrovägen 2B, Skövde

Kontaktperson: Agneta Larsson

Mer information om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsdag för industrin: Möjligheter för industriföretag i Skaraborg - Erfarenheter från Kompetensnavet

Kompetensnavet arbetade med strategisk kompetensförsörjning.Det övergripande syftet med projektet var att ge deltagande företag från regionens tillverkande industri förutsättningar strategier för att långsiktigt implementera ledningssystem för hållbar strategisk kompetensförsörjning. Projektet skulle stärka medarbetares ställning på arbetsmarknaden, stärka arbetsgivarna i deras väg mot att bli och förbli attraktiva arbetsgivare samt bidraga till att företagen fann systematik för att långsiktigt kunna arbeta vidare med frågorna. Kompetensnavet har bidragit till strukturförändringar gällande kvinnor och mäns position på arbetsmarknaden på tillverkande företag i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. Detta genom att deltagande företag påbörjat arbetet med systematiska förändringar i arbetssätt, rutiner och på organisationsnivå. Medarbetaren, som har olika villkor beroende på kön, ålder etc har synliggjorts genom nya arbetssätt. Medarbetarna själva har fått syn på, och börjat prata om, sin arbetsplats och sin kompetens på ett sätt man tidigare inte gjort. Handlingsutrymmet har ökat för både kvinnor och män på arbetsplatserna. Genom en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhet på arbetsplatserna har verktyg som kompetenskartläggning och medarbetarsamtal skapat större förutsättningar att skapa arbetsplatser som ger lika villkor till kvinnor och män med olika bakgrund.

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 12.00

Var: Kavelbrovägen 2B, Skövde

Kontaktperson: Agneta Larsson

Utvecklingsdag för industrin: Möjligheter för industriföretag i Skaraborg - Hållbar industriell utveckling

Det övergripande målet var att den tillverkande industrin över tid, ska bidra till en än mer attraktiv region, produktionsplats och till samhället genom ett hållbart produktions- och arbetssätt.Arbetssättet att ge "hjälp till självhjälp", dvs att nivån lyftes internt i företagen för att få bestående effekter som kan vidareutvecklas efter insatsen var det viktigaste. Det gav mer konkurrenskraftiga och lönsamma företag som via projektet fick ett systematiskt och strategiskt arbetssätt gällande hållbar utveckling av sin verksamhet och produktion. Ytterligare ett naturligt och strategiskt samarbete mellan högskola och näringsliv blev möjligt via utbildningar och gemensamma projekt/insatser. Företagens medarbetare ökade då inte bara sin kompetens via utbildningar utan också sitt nätverk. Högskoleutbildningarna anpassades till näringslivet och gjorde att högskolan blir en än mer naturlig samarbetspartner till näringslivet avseende kompetensutvecklingsfrågor och att "rädslan" för akademin omvandlas till möjligheter med akademin, ett livslångt lärande. Ett arbete med att sprida metoder och verktyg i regionen samt till Halland genomfördes inom ramen för projektet.

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 12.00

Var: Kavelbrovägen 2B, Skövde

Kontaktperson: Agneta Larsson

Mitt Europa på Innovatum

Vi kommer att ha öppet hus i vår recption, där vi presenterar ett antal projekt, men även en gästföreläsning av Roope Mokka från Demos Helsinki.

Projektet arbetar med att stötta nya företag för att de ska bli mer attraktiva för investeringar.

När: 10 maj 2019, klockan 14.00 - 16.00

Var: Nohabgatan 18A, Trollhättan

Kontaktperson: Lennart Walldén

Lär dig mer på Inovatums webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mitt Europa på Innovatum – Northern Connection

Vårt mål är att få fler företag att delta i gränsöverskridande samarbete för innovation via stärkta gränsöverskridande kluster och stad/region samarbete.

När: 10 maj 2019, klockan 14.00 - 16.00

Var: Nohabgatan 18A, Trollhättan

Kontaktperson: Fredrik Grund

Mer om Northern connectionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mitt Europa på Innovatum – SmartUp Accelerator

Bygger ett nätverk för ökad spridning av resurssnåla konsumentprodukter, kring Östersjöområdet.

När: 10 maj 2019, klockan 14.00 - 16.00

Var: Nohabgatan 18A, Trollhättan

Kontaktperson: Lennart Walldén

Mer om projektet Smartup acceleratorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mitt Europa på Innovatum – Tillverka i trä

Etablerar ett erkänt kompetenscentrum för stärkt konkurrensförmåga kopplad till test- och demomiljö inom automation och digitalisering.

När: 10 maj 2019, klockan 14.00 - 16.00

Var: Nohabgatan 18A, Trollhättan

Kontaktperson: Bo-Göran Bernheim

Mitt Europa på Innovatum – SVIFFT

Skapa ett nationellt Flyg- och Rymdkluster som lyfter svensk flyg- och rymdteknik till ett nationellt styrkeområde.

När: 10 maj 2019, klockan 14.00 - 16.00

Var: Nohabgatan 18A, Trollhättan

Kontaktperson: Leif Johansson

Mitt Europa på Innovatum – Miljo:FIA

Projektet ska etablera en nationell resurs för flexibel och innovativ automation i Västsverige.

När: 10 maj 2019, klockan 14.00 - 16.00

Var: Nohabgatan 18A, Trollhättan

Kontaktperson: Tommy Christensen

Mitt Europa på Innovatum – Wargön Innovation Etableringsfas

Wargön Innovation möjliggör produktion av hållbara och koldioxidsnåla material. Genom att bidra till utveckling och kommersialisering av materialinnovationer skapar projektet förutsättningar för nya cirkulära värdekedjor och företag.

När: 10 maj 2019, klockan 14.00 - 16.00

Var: Nohabgatan 18A, Trollhättan

Kontaktperson: Maria Ström

Mer information om Wargön innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppet hus: frukost i DO-Tank Center

Projektet hjälper företag att ställa om till cirkulär ekonomi.

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 09.00

Var: Skaraborgsvägen 3A, Borås

Kontaktperson: Heidi Hautajärvi

Mer om frukosten i Do-tank centerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Discover northeast - a natural part of Gothenburg

Together with Blå Stället and northeastern Gothenburg's business owners, we arrange a natural activity day with something for everyone to experience and enjoy. Bring your family and friends to Angered Centrum and try out horseback riding, guided walks, cooking, zumba, treasure hunting and much more.

With Urban Rural Gothenburg, we utilize untapped skills, initiatives and natural resources to build sustainable local communities between the city and it's rural areas.

När: 11 maj 2019, klockan 11.00 - 15.00

Var: Angeredstorg 13, Göteborg

Kontaktperson: Jenny Almén Linn

Mer information om dagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppet hus: frukost Mitt Europa, Innovation Square

Välkommen till Öppet hus: frukost Mitt Europa hos Science Park Borås den 7 maj. Vi träffas och äter frukost ihop och presenterar kort några av våra EU-projekt med möjlighet att ställa frågor. Tid: kl 08:00-09:00 Plats: Do-tank Center i Textile Fashion Center, Borås Circular Hub Innovation Square Suitceyes Weafing Aktiviteten är en del i den europeiska kampanjen ”Mitt Europa” som visar upp EU-finansierade satsningar.

Innovation Square ska bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi

När: 7 maj 2019, klockan 08.00 - 09.00

Var: Skaraborgsvägen 3A, Borås

Kontaktperson: Elin Näsström

Mer information på Innovations Squares webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster