Social- och regionalfonds­projekt firade Europadagen i nybyggaranda

Med sitt svarletarspel lotsades besökare genom byggbranschens rekryteringsvillkor och bostadsbyggandets hållbarhetsutmaningar. Värd för Europadagens event i Länsstyrelsens lokaler i Stockholm var socialfondsprojektet Sverige Bygger Nyttlänk till annan webbplats och regionala utvecklingsfondsprojektet Grön BoStad Stockholmlänk till annan webbplats.

Det finns många beröringspunkter mellan projekten. Till exempel vikten av kompetensförsörjning inom byggsektorn och arbetet med de horisontella principernalänk till annan webbplats: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling.

– Vår främsta uppgift är att bistå företag, kommuner och forskare med kunskapsöverföring och stöd för att bidra till ett hållbart byggande, säger Tobias Abrahamsson, kommunikationsansvarig för Grön BoStad Stockholm

Kristina Hultgren, projektledare för Sverige Bygger Nytt, berättar:

– Samverkan med styrgruppsorganisationerna – som ­till exempel kommunerna, aktörer i bygg-, installations- och fastighetsbranschen – är en avgörande nyckelfaktor för att lyckas med projektet.

– Efter en fördjupad vägledning ges projektdeltagarna möjlighet att prova på olika inriktningar inom bygg och fastighet under två veckor. Om intresse finns kan nästa steg bli validering, utbildning och eller arbete ­– till exempel via en yrkesintroduktionsanställninglänk till annan webbplats.