Att ta tillvara de nyanländas kompetens är projektet Fatta kompetensens mål

Projektet Fatta kompetensen vill ta vara på nyanlädas kompetens så snabbt som det går.

Ett kollage med flera bilder från kampanjen Mitt Europa. Bland annat på en grupp med flera personer, Mitt Europa-loggan och ett tomt rum med en dator.

Fatta kompetensen är ett projekt som handlar om att nå målgruppen nyanlända och att göra en screening av deras kompetens så snart som möjligt när man skrivs in på Arbetsförmedlingen. Under Mitt Europa-evenemanget anslöt sig kommuner, SFI och vuxenutbildningar för att alla ta del av projektets viktiga arbete. Läs mer om projektet härlänk till annan webbplats och följ projektet på Facebook.