Arbetsmarknad och hållbart arbetsliv på agendan i Ragunda

Ragunda kommun fokuserade fullt ut på att informera om två EU-projekt som ska förbättra för människor på och utanför arbetsmarknaden.

En kvinna föreläsare inför lyssnare under kampanjen Mitt Europa

Emma Eliasson, arbetsmarknadssamordnare vid Ragunda kommun, föreläste för besökarna under Mitt Europa.

Ragunda kommun höll frukostföreläsning om EU-projekten Öppen Arena och Hållbart Arbetsliv i Ragunda. Öppen Arena syftar till att få människor i ett utanförskap att närma sig, etablera sig eller träda in på arbetsmarknaden genom bland annat lågtröskelaktiviteter och Ragunda visade upp hur de valt att strukturera sitt projekt genom att bygga in det i organisationen.

Hållbart Arbetsliv i Ragunda syftar till att arbeta med befintlig personal i organisationen för att öka trivsel, engagemang och välmående samt för att möjliggöra stärkt ledarskap, medarbetarskap och handledarskap.