Om EU:s struktur- och investeringsfonder

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.

På eufonder.se presenterar vi de EU-program som är kopplade till Europeiska struktur och investeringsfonderna. Dessa program utgår från ett visst geografiskt område.

Under rubriken Andra EU-fonder och program kan du hitta information om tematiskt avgränsade EU-program.