Europa 2020 och Östersjöstrategin

Europa 2020

Allt EU-stöd i Sverige ska bidra till att förverkliga målen i Europa 2020, som är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Strategin fungerar därmed som utgångspunkt för ESI- fonderna.

Strategin har tre övergripande prioriteringar som är centrala för utvecklingen i Europa under åren fram till 2020:

  • Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
  • Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
  • Inkluderande tillväxt (tillväxt för alla); stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

EU:s strategi för Östersjöregionen kompletterar

För länderna runt Östersjön kompletteras Europa 2020-strategin av EU:s strategi för Östersjöregionen, eller Östersjöstrategin. Den här så kallade makroregionala strategin har kommit till för att länderna gemensamt ska kunna möta de specifika utmaningarna i regionen. Östersjöstrategin är ett sätt att förtydliga de delar av Europa 2020 som är aktuella för just denna region och hur man här kan arbeta för att uppnå de gemensamma europeiska målen.

Strategins tre huvudmål är att:

  • Rädda havsmiljön.
  • Länka samman regionen.
  • Öka välståndet.

Östersjöstrategin ska fungera som en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i regionen. Det finns inga särskilda pengar avsatta för att förverkliga strategin men alla EU-program inom regionen ska ta hänsyn till den.

Läs mer på Östersjöstrategins webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster