Partnerskaps­överenskommelsen

Sverige har tecknat en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen.

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen fungerar som ett övergripande ramverk och strategiskt dokument för hur programmen inom ESI-fonderna ska genomföras i Sverige. Program som har sin förvaltande myndighet i ett annat land omfattas av det aktuella landets partnerskapsöverenskommelse.

Partnerskapsöverenskommelsen syftar till att förbättra samordningen mellan fonderna, för att undvika överlappning och för att genomföra dem så effektivt som möjligt. Den beskriver bland annat hur medlemsstaten ska använda de tematiska målen på nationell och regional nivå.

Sverige har tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna:

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

Partnerskapsöverenskommelsen finns att läsa på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fonderna ska också bidra till lokal utveckling

I Partnerskapsöverenskommelsen föreslår regeringen att ESI-fonderna också ska finnas tillgängliga för arbete på lokal nivå inom ramen för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Lokalt ledd utveckling innebär en möjlighet till engagemang och utveckling genom att lokala aktörer ska kunna söka stöd hos det lokala partnerskapet, LAG.

Läs mer om lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Jordbruksverkets webbplats.