Om Inrikesfonderna

Inrikesfonderna ska bidra till ett öppet och säkert Europa. Fonderna spänner över flera av EU:s politikområden, med huvudfokus på rättsliga och inrikes frågor.

Området omfattar asyl- och migrationspolitik, gränsfrågor, polissamarbete, bekämpning av terrorism och grov organiserad brottslighet, samt civilrätt, straffrätt och krishantering.

Respekt för de grundläggande rättigheterna löper som en röd tråd i allt arbete som görs inom detta politikområde.

Ta del av en film om Inrikesfonderna (1,30 minuter på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om inrikesfonderna

Fonden för inre säkerhet, ISF

Instrumentet för gränsförvaltning och visering. BMVI

Asyl- migrations- och integrationsfonden, AMIF