Nationella regionalfondsprogrammet

Det nationella regionalfondsprogrammet ska tillföra ett mervärde till det regionala tillväxtarbetet genom att komplettera de insatser som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Programmet ska identifiera och göra synergieffekter möjliga mellan regional, nationell och europeisk politik.

Karta över norden där Sveriges samtliga län är färgade med mörkgrön färg.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden drygt 1 miljard kronor i det nationella regionalfondsprogrammet.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Denna del av programmet består av två delar. Den ena syftar till att
etablera en forskningsinfrastruktur som attraherar internationella
forskare, företag och myndigheter. I huvudsak ska uppbyggnaden av
European Spallation Source (ESS) i Lund stödjas.

Den andra delen syftar till att stimulera gränsöverskridande samverkan regionalt, transnationellt och mellan sektorer, genom att förstärka satsningar som är nationellt och regionalt prioriterade.

2. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Denna del av programmet syftar till att öka dynamiken och mångfalden på den privata riskkapitalmarknaden i tidiga skeden samt att öka antalet nya förvaltare.

3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Denna del av programmet syftar till att små och medelstora företag
ska energieffektivisera sin verksamhet. Insatsområdet kommer främst att genomföras i form av en sammanhållen nationell satsning.
Insatsområdet syftar också till att öka utbudet av riskkapital till företag vars verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Ansökningsomgångar för Nationella regionalfondsprogrammet

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt