Klimatsynk- nationellt samarbete för energi och klimat

Klimatsynk är ett projekt som samordnar alla svenska projekt inom tematiskt mål 4 - stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Tre män och två tjejer som sitter vid ett bord och diskuterar.

Fotograf: Thomas Henrikson

Vad jobbar Klimatsynk med?

Syftet med Klimatsynk är att samordna aktiviteterna, skapa synergier och undvika överlappningar samt öka lärandet mellan de projekt som arbetar för en mer koldioxidsnål ekonomi i alla de nio regionalfondsprogrammen.

Genomförandet sker i fyra arbetspaket:

 1. Kartläggning
  - Efter beslut har fattats i de nio programmen kartläggs data från alla projekten .
 2. Projektportföljer
  - Alla projektbeslut läses och kategoriseras i projektportföljer.
 3. Projektledarträffar
  - Alla projektledare bjuds in att delta på projektledarträffar för att dela erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar.
 4. Spridningsaktiviteter/ konferenser och kommunikationsstöd
  - Samordnar deltagande på konferenser för att sprida resultat av projekten. Hjälper även projekten med marknadsföring och spridning på sociala medier.

Projektet håller på fram till år 2020 och finansieras genom EU-medel från Nationella regionalfondsprogrammet och medfinansieras av Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Under programperioden 2014-2020 har EU- kommissionen tilldelat Sverige ca 16 miljarder kronor (inklusive nationell medfinansiering) för genomförandet av regionalfonderna, varav 2,8 miljarder ska gå till tematiskt mål 4 – Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Medlen för tema 4 har fördelats i åtta regionala och ett nationellt regionalfondsprogram med syfte att få näringslivet, specifikt SME, att energieffektivisera sin verksamhet och bidra till innovativa lösningar på området.

EU ser energieffektivisering som ett sätt att begränsa klimatförändringarna men även som ett verktyg för att möta framtida lågkonjunkturer och hantera beroendet av importerad energi. Omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi förväntas även bidra till teknikutveckling, nya affärsmöjligheter och därmed också nya arbetstillfällen.

Vill du veta mer om Klimatsynk?

På klimatsynk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om projektet och de insatser som görs inom de fyra arbetspaketen. Här finns information om projektportföljerna och om planerade och genomförda projektledarträffar.

Fakta Klimatsynk

 • Projekttid: 15 oktober 2015 - 31 december 2020.
 • Projektägare: Energimyndigheten.
 • Samverkanspartner: Tillväxtverket.
 • Primär målgrupp: projektägare, utvärderare, Tillväxtverkets regionala kontor.
 • Sekundär målgrupp: Små och medelstora företag, ledamöter i regionala strukturfondspartnerskapen, regionalt utvecklingsansvariga.
Finansiering:
 • EU- medel: 13 000 000 SEK.
 • Medfinansiering: 13 000 000 SEK.
 • Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • Program: Nationella regionalfondsprogrammet.